Το ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019 είναι εδώ