17-6-2016

Την Πέμπτη 23-06-2016 θα γίνει η εξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων

Την Δευτέρα 27-06-2016 θα γίνει η επίδοση ελέγχων