Το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 είναι εδώ