Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Υποστηρικτικό υλικό φιλολογικών μαθημάτων από τον καθηγητή κ. Αρτσάνο Ιωάννη (εδώ)

Μy smart class blog από την καθηγήτρια κ. Μπόκολα (εδώ)

Υποστηρικτικό υλικό Φυσικής από τον καθηγητή κ. Μωραϊτάκη Ηλία (εδώ)

Υποστηρικτικό υλικό Πληροφορικής από τον καθηγητή Παπακωνσταντίνου Αποστόλη (εδώ)

Moodle e-Class από τον καθηγητή κ. Παύλο Αντωνιάδη (εδώ)

Εγχειρίδιο χρήσης μαθητών για την πλατφόρμα moodle (εδώ)

Εγχειρίδιο χρήσης μαθητών για το moodle eClass-Mobile App " (εδώ)

Υποστηρικτικό υλικό φιλολογικών μαθημάτων από τον καθηγητή κ. Αντωνιάδη Παύλο (εδώ)

Εργαστήριο Άλγεβρας (εδώ)

Έκκεντρο (εδώ)

 

Υλικό για το CERN

Παρουσίαση CERN

Το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων και των αλληλεπιδράσεων τους