Ακολουθούν οι ερευνητικές εργασίες του σχολικού έτους 2013 - 2014.

 

Α' Τετράμηνο

 

1)  Ο Β? Παγκόσμιος Πόλεμος  και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις    (τμήμα Α1 , κ.Γιοβανάκη).

2)  Νερό:  Πολύτιμο όσο η  ζωή (τμήμα Α2).

3)  Κινηματογράφος: η 7η τέχνη ή η 7η αίσθηση του ανθρώπου; (τμήμα Α3,κ Μαυροματίδου) (πατήστε εδώ).

4)  Music is all around us. Music is a way of life. Music is  OUR LIFE.(τμήμα Α4, κ. Μαυροματίδου)(πατήστε εδώ).

5)  Αθλητικό ιδεώδες και Εμπορευματοποίηση (τμήμα Β1 κ. Κουτσουμπού)(για Power Point πατήστε εδώ),(για γραπτή εργασία εδώ).

6)  Διεύρυνση στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών του 3ου ΓΕ.Λ.  Π.Φαλήρου σε σχέση με τη θανατική ποινή(τμήμα Β2 κ. Δαμιανοπούλου) (για παρουσίαση εδώ, για στατιστικά εδώ)

7)  Προσκαλώντας σε γεύμα τη χημεία (τμήμα Β3 κ. Γιοβανάκη) (πατήστε εδώ)

8)  Το Φώς: Πηγή ζωής και έμπνευσης (τμήμα Β4, κ. Κουτσουμπού)(για Power Point πατήστε εδώ), (για γραπτή εργασία εδώ).

 

Β' Τετράμηνο

 

1)Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες (τμήμα Α1 , κ.Γιοβανάκη) (πατήστε εδώ).

2)Κινούμενη Εικόνα - Κινούμενη Έκφραση (τμήμα Α2, κ.Γιοβανάκη) (πατήστε εδώ).

3)Έγκλημα και Τιμωρία ...πάντα?  (τμήμα Α3, κ. Μαυροματίδου) (πατήστε εδώ).

4) Flavours of the world  (τμήμα Α4, κ. Μαυροματίδου) (πατήστε εδώ).

5)Μόδα είναι! Θα περάσει? (τμήμα Β1, κ Κουτσουμπού) (πατήστε εδώ)

6)Συνέχιση του θέματος για τη θανατική ποινή(τμήμα Β2 κ. Δαμιανοπούλου) (για παρουσίαση εδώ, για στατιστικά εδώ

7)Οι μεγάλες εφευρέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας (τμήμα Β3, κ Γιοβανάκη) (πατήστε εδώ).

8)Κουζίνα και Πολιτισμός (τμήμα Β4, κ. Κουτσουμπού) (πατήστε εδώ).