Ακολουθούν οι ερευνητικές εργασίες του σχολικού έτους 2015 - 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Α΄ τετράμηνo

Ο Γύρος του κόσμου σε ένα τετράμηνο (Τμήμα Α1, κα Μαυροματίδου) (εδώ)

Light the darkness of the unknown (Τμήμα Α2, κα Μαυροματίδου) (εδώ)

Γενοκτονίες του πλανήτη μας (Τμήμα Β1, κ. Παπακωνσταντίνου)(εδώ)

Μαγειρικές συνταγές της χώρας μας (Τμήμα Β2, Παπακωνσταντίνου) (εδώ)

 

B'  τετράμηνο

Back to the future(Τμήμα Α1, κα Μαυροματίδου) (εδώ)

Το Α2 στη χώρα των θαυμάτων (Τμήμα Α2, κα Μαυροματίδου)(εδώ)

Ιστορία του κινηματογράφου (Τμήμα Β1, κ. Παπακωνσταντίνου)(εδώ)

Θρησκείες στον πλανήτη μας (Τμήμα Β2, Παπακωνσταντίνου) (εδώ)