Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017

 

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσική)

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2017

Εξέταση ειδικών μαθημάτων

Εξεταστικά κέντρα αγγλικών

 

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Ανθυποπυραγών και πυροσβεστών της πυροσβεστών της πυροσβεστικής ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Προθεσμία για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας

 

ΤΕΦΑΑ

Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ? Αθήνας

Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατανομή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕ.Λ. στα Βαθμολογικά Κέντρα και Ε.Ε.Κ.

 

Γενικά

Καθορισμός προγράμματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016-2017

Δελτίο τύπου (Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017)

Εγκύκλιος για υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017