Ακολουθούν οι ώρες που οι εκπαιδευτικοί δέχονται τους γονείς - κηδεμόνες για ενημέρωση προόδου των μαθητών.

Περισσότερα