ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στις 7/4/17 οι  μαθητές/τριες της Α Λυκείου συμμετείχαν, μετά από συζήτηση, σε έρευνα για την καταγραφή γνώμης σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ".

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Σίνη  Άννα