ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Το Σάββατο, 22/10/16,ο Συνήγορος του Παιδιού διοργάνωσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Bienale Αθηνών ανοικτή συζήτηση με μαθητές/τριες λυκείων με τη μορφή της εικονικής γενικής συνέλευσης. Συμμετείχαν 19 σχολεία της Αττικής.

Στη δράση αυτή από το σχολείο μας συμμετείχαν  με επιτυχία οι μαθητές μας Δημήτρης  Γούπιος της Β Λυκείου στην ομάδα που ασχολήθηκε με τις σχέσεις καθηγητών -μαθητών  και Αντώνης Γούπιος  της Α Λυκείου στην ομάδα που ασχολήθηκε με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

 Σίνη  Άννα