Ακολουθούν οι ερευνητικές εργασίες του σχολικού έτους 2012 - 2013.

 

Α' Τετράμηνο

Πυρηνική ενέργεια - Ακτινοβολίες (Τμήμα Α2)

Βότανα. Τα Φάρμακα του παρελθόντος ή του Μέλλοντος (Τμήμα Α3)

Ρατσισμός (Τμήμα Α4)

Μελέτη της ανάπτυξης και διαμόρφωσης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και σημαντικών θεμάτων σεξουαλικής υγείας στην εφηβεία (Τμήμα Β2)  

Literature vs. Movies (Τμήμα Β3)

Το Ποδήλατο (Τμήμα Β4)

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Σχολείου μας (Τμήμα Β5)

 

Β' Τετράμηνο

Βιολογικά προϊόντα (Τμήμα Α1)

Μετανάστευση εξ αιτίας των κλιματικών αλλαγών και της καταστροφής του περιβάλλοντος (Τμήμα Α2)

Μελέτη της χλωρίδας και πανίδας του πάρκου Παμφυλίας (Τμήμα Α3)

Μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων (Τμήμα Α4)

Χρήση των ΗΥ από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες (Τμήμα Β1)

Ρομποτική και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Φανατισμός και βία στα γήπεδα (Τμήμα Β4)

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Σχολείου μας (Τμήμα Β5)