Ακολουθούν οι ερευνητικές εργασίες του σχολικού έτους 2014 - 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Α΄ τετράμηνo

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ (Τμήμα Α1, κ. Γιοβανάκη)(εδώ)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- DOPPING(ΤμήμαΑ2, κ. Δαμιανοπούλου) (εδώ)

ΣΟΚΟΛΑΤΑ  (Τμήμα Α3, κ. Γιοβανάκη) (εδώ)

ΦΟΒ ? ΒΙΑ (Τμήμα Α4, κ. Γιοβανάκη) (εδώ)

ΕΦΗΒΕΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ (Τμήμα Β1, κ. Σίννη, μέρος της εργασίας) (εδώ)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ   (Τμήμα Β2, κ. Δαμιανοπούλου) (εδώ)

Αστρονομία-Μια διαχρονική επιστήμη(Τμήμα Β3, κ. Γιοβανάκη)  (εδώ)

Στρατόπεδα Συγκέντρωσης (Τμήμα Β4, κ. Δαμιανοπούλου)  (εδώ)

 

Β΄ τετράμηνo

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Τμήμα Α1, κ. Γιοβανάκη)(εδώ)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ(Τμήμα Α3, κ. Γιοβανάκη)(εδώ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Τμήμα Α4, κ. Γιοβανάκη) (εδώ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Τμήμα Β3, κ. Γιοβανάκη) (εδώ)