3-10-2017

Ακολουθεί φωτογραφίες και video από την ημέρα σχολικού αθλητισμού στο σχολείο μας.

Περισσότερα

1-10-2017

Ακολουθούν διευκρινήσεις σχετικά με τις απουσίες και την δικαιολόγηση αυτών.

Περισσότερα

Page 4 of 4